Анкетирование (Անկետավորում)

Популяционное сероэпидемиологическое исследование на инфекцию COVID-19
(COVID-19 վարակի նկատմամբ շճահամաճարակաբանական պոպուլյացիոն հետազոտություն)

Телефон для справок (Տեղեկատու հեռախոսահամար): 1406 | Email для справок (Տեղեկատու e-mail): [email protected]


В целях оценки популяционного иммунитета населения в Республике Казахстан к COVID-19 совместно с Роспотребнадзором Российской Федерации
С 08 Января 2022 по 14 Января 2022 года проводит бесплатное тестирование жителей на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.

Информация о состоянии популяционного иммунитета необходима для планирования санитарно-противоэпидемических мероприятий, в т.ч. вакцинации населения против COVID-19, как в отдельно взятом регионе, так и в стране в целом.

Հայաստանի Հանրապետությունում COVID-19-ի նկատմամբ բնակչության պոպուլյացիոն իմունիտետը գնահատելու նպատակով ՀՀ Առողջապահության նախարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության Ռոսպոտրեբնադզորի հետ համատեղ 2022 թվականի ապրիլի 11-ից մինչև ապրիլի 15-ը Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնում է բնակիչների անվճար թեստավորում SARS-CoV-2 կորոնավիրուսի հակամարմինների նկատմամբ: Բնակչության իմունիտետի վիճակի մասին տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է սանիտարական-հակահամաճարակային միջոցառումների, այդ թվում՝ բնակչության COVID-19-ի դեմ պատվաստումների պլանավորման համար ինչպես առանձին վերցրած տարածաշրջանում, այնպես էլ ամբողջ երկրում:

Пожалуйста, заполните приведенную ниже форму для записи на обследование (Խնդրում ենք լրացնել ստորև ներկայացված ձևը՝ հետազոտությանը գրանցվելու համար)

Персональная информация (Անձնական տվյալներ)

Специальные вопросы (Հատուկ հարցեր )

№1. Проводили ли Вам ПЦР исследование на SARS CoV-2 (Коронавирус COVID-19)? (Անցե՞լ եք ՊՇՌ-հետազոտություն SARS CoV-2 -ի (COVID-19 կորոնավիրուսի) նկատմամբ)
№2. Был ли поставлен диагноз COVID-19?
(Արդյոք ախտորոշվե՞լ է COVID 19-ը)
№3. Наличие симптомов ОРЗ на дату заполнения анкеты
(Հարցաթերթիկը լրացնելու ամսաթվին սուր շնչառական հիվանդության (ՍՇՀ) ախտանշանների առկայություն )
№4. Наличие хронических заболеваний
(Քրոնիկ հիվանդությունների առկայություն):
№5. Были ли в семье или на работе контакты с больными COVID-19?
(Եղե՞լ են ընտանիքում կամ աշխատավայրում շփումներ COVID-19-ով հիվանդ անձանց հետ )
№6. Укажите где Вы находитесь на дату заполнения Анкеты
(Նշեք գտնվելու վայրը, երբ լրացնում եք հարցաթերթիկը (ընդգծել):)
№7. Был ли за последние 3 месяца выезд из страны
(Վերջին 3 ամիսների ընթացքում, մեկնե՞լ եք երկրից)
№8. Был ли за последние 3 месяца выезд в другие регионы Республике Казахстан
(Վերջին 3 ամիսների ընթացքում մեկնե՞լ եք ՀՀ այլ մարզեր)
№9. Принимали ли Вы иммуномодулирующие препараты после января 2022 (указать один имуномодулятор из всплывающего списка)
2022 թ-ի հունվարից հետո արդյոք ընդունե՞լ եք իմունոմոդուլյատորներ? (Նշել կից ցուցակից մեկ իմունոմոդուլյատոր)
  №10. Курение (Нет/Да/Бросили)
  (Ծխելը (ՈՉ/Այո/Թողել եմ) )
  11. Проводили ли Вам вакцинацию против COVID-19? (Պատվաստվե՞լ եք COVID-19 նկատմամբ?)
  Если Вы вакцинированы, то какую вакцину Вы получили последней?(Եթե Դուք պատվաստված եք՝ ո՞ր պատվաստանյութն եք ստացել վերջինը:)
  11а. Наличие реакций на вакцину (если вакцинация проводилась) (Երկրորդ ներարկման ամսաթիվ)
  11б. Проводили ли Вам после вакцинации ПЦР-анализ на COVID-19? (если вакцинация проводилась) (Պատվաստումից հետո Ձեզ արվե՞լ է ՊՇR հետազոտություն COVID-19 նկատմամբ (եթե պատվաստումը իրականացվել է))
  11в. Проводили ли Вам после вакцинации анализ на антитела к COVID-19? (если вакцинация проводилась) (Պատվաստումից հետո Ձեզ արվե՞լ է հետազոտություն COVID-19 նկատմամբ հակամարմինների վերաբերյալ )
  Идет отправка анкеты
  Это может занять некоторое время
  Яндекс.Метрика © 2021 !!!